kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 czerwca 2015 r.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 czerwca 2015 r.

Data powstania: 2015-06-01 09:46
Data modyfikacji: 2015-06-01 09:51

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 – j.t), Wójt Gminy Kobiór zawiadamia, że Rada Gminy Kobiór w dniu 30 kwietnia 2015r. podjęła uchwałę Nr RG.0007.40.2015 zmieniająca uchwałę Nr XX/142/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz Nr XX/146/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór.

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i wynoszą one odpowiednio:

- jeśli właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych:

a) 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec (25,00 zł)
b) 16,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców (33,00 zł)
c) 13,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców (40,50 zł)
d) 11,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców (46,00 zł    
e) 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców (50,00 zł)
f) 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców (54,00 zł)
g) 8,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców (59,50 zł)
h) 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców i więcej (64,00 zł i więcej)

- jeśli właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

a) 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec (50,00 zł)
b) 33,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców (66,00 zł)
c) 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców (81,00 zł)
d) 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców (92,00 zł)
e) 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców (100,00 zł)
f) 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców (108,00 zł)
g) 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców (119,00 zł)
h) 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców i więcej (128,00 zł i więcej)

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art.. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 1409 ze zm.), powyższe stawki znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne.

Niniejszą opłatę należy wpłacać za każdy miesiąc z dołu, w terminie 7 dni po upływie miesiąca, na indywidualny numer konta. Opłata wg nowych stawek za miesiąc czerwiec, powinna zostać uiszczona do 7 lipca 2015r.

Informuję również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Wójt Gminy Kobiór
Eugeniusz Lubański


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1140


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór