kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Rozpoczęto kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęto kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej

Data powstania: 2018-12-14 09:46
Data modyfikacji: 2018-12-14 09:48

W dniu 9 listopada 2018 r., podpisano umowę z firmą JKM Spółka z o.o. z Mikołowa na wykonanie kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym oferując wykonanie robót  za kwotę ok.1 021000 zł brutto w terminie do w terminie do 10 maja 2019 roku. Zakres robót przewiduje łącznie budowę 2043 mb  w trzech rejonach Kobióra (ul.Ołtuszewskiego, przy byłym nadleśnictwie oraz na Kątach.), w tym kanalizacja grawitacyjna: 1882mb, rurociąg tłoczny: 161 mb, oraz 1 pompownia ścieków. W wyniku realizacji projektu do kanalizacji zostaną podłączone budynki mieszkalne zamieszkałe przez 135 osób.
W dniu 15 listopada bieżącego roku dokonano oficjalnego przekazania placu budowy. Została również zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tej inwestycji środkami unijnymi w kwocie 705 643 zł. Tego samego dnia wieczorem, w siedzibie Gminnego Domu Kultury przy ul. Centralnej 16 w Kobiórze, odbyło się spotkanie z właścicielami nieruchomości objętych budowa kanalizacji. Zainteresowani mieszkańcy zostali zaznajomieni z przebiegiem trasy kanalizacji, możliwościami korekty przebiegu sieci, jak również warunkami realizacji indywidualnych przyłączy budynków do budowanej sieci kanalizacyjnej. Uczestnikom spotkania wręczono  deklaracje przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Zasady budowy przyłączy
Przyłącza winne być  realizowane przez mieszkańców w oparciu o indywidualne projekty uzgodnione z Kobiórskim Zakładem Komunalnym (KZK) z siedzibą przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze. Do projektowania przyłączy można przystąpić po wybudowaniu ciągów głównych i uzyskaniu tzw. warunków przyłączenia oraz ostatecznych rzędnych dna studzienek włączeniowych. Wybór projektanta przyłącza należy do właścicieli nieruchomości. Zakładamy zwolnienie z opłat za wydanie warunków i odbiory przyłącza przez KZK. Wzorem lat ubiegłych gmina może wystąpić z zapytaniem ofertowym do kilku projektantów w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Prace związane z budową przyłącza można wykonać we własnym zakresie lub zlecić firmie zewnętrznej. Koszty związane z budową przyłączy pokrywają właściciele posesji. Zakupu wszelkich materiałów do budowy przyłącza najlepiej dokonać po otrzymaniu projektu, na podstawie wykazu materiałów. Po wykonaniu wykopu pod przyłącze należy ułożyć rury kanalizacyjne i ewentualnie studzienki zgodnie ze spadkami określonymi w projekcie. Następnie, przed zasypaniem wykopu, należy zgłosić przyłącze do odbioru przez Kobiórski Zakład Komunalny (tel. 32-218-84-76), który winien stwierdzić prawidłowość jego wykonania oraz sporządzić stosowny protokołu odbioru. Wtedy dopiero można zasypać ułożony ciąg przyłącza. Ścieki można będzie wprowadzić do sieci kanalizacyjnej dopiero po zawarciu umowy na odprowadzanie ścieków z KZK. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Przestrzennej tut. Urzędu (tel. 32 218 81 82 wew.32).Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 447


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór