kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Data powstania: 2015-12-21 11:22
Data modyfikacji: 2016-04-06 14:06

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr RG.0007.97.2016, z dnia: 25.02.2016 r. ustala się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kobiór w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i zagospodarowania tych odpadów:
1) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie, odpadów zielonych gromadzonych w workach LPDE 120 l koloru brązowego, oznakowanych urzędowym hologramem, ponad ilość ustaloną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór.
2) odbiór i zagospodarowanie, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, w tym okien, papy odpadowej, zużytych opon z samochodów osobowych i dostawczych, dostarczanych do PSZOK-u ponad ilość ustaloną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór.

Ceny świadczonych usług:
1. Cena jednego worka na odpady zielone - 8,00 zł brutto.
2. Cena za odpady dowożone do PSZOK-u w przypadku przekroczenia limitu 1,00 tony/rok, za każdą
dodatkową tonę:
   1) Odpady wielkogabarytowe - 372,60 zł brutto
   2) Odpady budowlane i rozbiórkowe - 372,60 zł brutto
   3) Papa odpadowa - 432,00 zł brutto
   4) Zużyte opony - 432,00 zł brutto


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1655


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór