kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


Akcja Zima 2022/2023


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze na rok szkolny 2015/2016

Data powstania: 2015-02-27 12:50
Data modyfikacji: 2015-02-27 12:54

Rozpoczął się czas rekrutacji uczniów do klas pierwszych gimnazjum na rok szkolny 2015/2016. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze. Uczniowie naszej szkoły mają między innymi możliwość: dobrego przygotowania się do egzaminów zewnętrznych; rozwijania swoich pasji i talentów poprzez udział w licznych kołach zainteresowań i konkursach;  uzyskania - w razie potrzeby - fachowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Nasze działania skierowane są także przede wszystkim na to, by uczniowie czuli się bezpieczni, by mogli wzrastać w atmosferze życzliwości i zrozumienia.

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców do zapoznania się z zasadami rekrutacji. Informujemy, że młodzież zamieszkałą w obwodzie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia ucznia przez rodziców w terminie do 31 marca 2015 r.

Zapraszamy także młodzież spoza obwodu szkoły. Kandydaci spoza obwodu naszego gimnazjum mogą zostać przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum będzie dysponować jeszcze wolnymi miejscami. Wniosek o przyjęcie kandydata do gimnazjum można składać od 14 kwietnia 2015 r. do 21 maja 2015 r.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu kandydata ostatecznie zdecyduje dyrektor, po uwzględnieniu liczby punktów uzyskanych za:

1)  wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
2)  oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody i obowiązkowego języka obcego,
3)  ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Kandydaci do gimnazjum, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Informacje o rekrutacji można uzyskać również w sekretariacie.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1132


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór