kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Pierwsze stypendia wręczone

Pierwsze stypendia wręczone

Data powstania: 2018-12-18 08:25
Data modyfikacji: 2018-12-18 08:30

Rada Gminy Kobiór w dniu 14 czerwca 2018 r. uchwaliła  program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kobiór - „Korzystanie z posiadanych talentów”.
Ideą programu było m.in. motywowanie uczniów do dalszego rozwoju posiadanych uzdolnień i talentów,  wspieranie dzieci i młodzieży chcącej rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, promowanie wzorców uczniów potrafiących wykorzystywać posiadane talenty.
Wypełniając powyższe zapisy Rada Gminy Kobiór w dniu 30 sierpnia br. przyjęła Regulamin przyznawania stypendium Gminy Kobiór uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sportowe. Zgodnie z przyjętym Regulaminem wnioski o przyznanie stypendium mogą być przyznawane uczniom klas od VI – VII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.
Przyznanie stypendium wymagało złożenia stosownego wniosku do Wójta Gminy. Wniosek mógł dotyczyć uczniów, którzy osiągnęli szczególne osiągnięcia w nauce w postaci wysokiej średniej ocen oraz legitymowali się szczególnymi  osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej www.kobior.pl w zakładce Rada Gminy – Uchwały.
W pierwszej edycji obejmującej rok szkolny 2017/2018w wyznaczonym terminie do 30 września br. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej złożyła łącznie 31 wniosków. Powołana przez Wójta Gminy Komisja Stypendialna ustaliła w wyniku swojej pracy listę stypendystów wraz z propozycją wysokości stypendium obejmującą 29 uczniów. Stypendia przyznano w następujących przedziałach: dla 6 uczniów klas VI w kwocie od 80 zł – do 145 zł, dla 6 uczniów klas VII w kwocie od 90 zł do 165 zł, dla 7 uczniów klas II gimnazjum w kwocie od 120 zł do 165 zł, dla 8 uczniów klas III gimnazjum w kwocie od 110 zł do 210 zł.
Symboliczne certyfikaty przyznanych stypendiów zostały wręczone przez Wójta Gminy na uroczystym apelu szkolnym w dniu 12 grudnia br. Niewątpliwie okolice Świąt Bożego Narodzenia powodują, że środki finansowe, które przelano na konta rodziców pozostają nie tylko nagrodą za włożony wysiłek ale również stanowią swego rodzaju prezent z okazji Świąt.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium w nowym roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 30 września 2019r.
Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 488


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór