kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Inwestycyjne podsumowanie 2019 roku

Inwestycyjne podsumowanie 2019 roku

Data powstania: 2020-01-13 08:16
Data modyfikacji: 2020-01-13 08:43

Termomodernizacja byłego hotelu

Termomodernizację wykonała firma z pszczyny. Koszt około 320 000 zł. Zadanie wnioskowane o dofinansowanie ze środków unijnych.

Budowa nowego wejścia do byłego hotelu wraz z zadaszeniem i podjazdem dla niepełnosprawnych
Gmina zleciła firmie z gostyni wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz poręczy na nowej klatce schodowej od strony południowej w budynku byłego hotelu. Koszt wraz z montażem wyniesie 36.200 zł brutto. Zlecono również firmie z grzawy utwardzenie fragmentu dojścia do w/w klatki schodowej za kwotę 15.320zł brutto. W najbliższym czasie zostaną zamontowane szklane zadaszenia nad trzema wejściami do tego budynku. Wykona je firma z pszczyny za kwotę 18 119 zł brutto.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II
Wykonano kanalizację w rejonie ul.ołtuszewskiego, leśników i na kąty. Koszt projektu to około 960 000 zł, z czego około 477 000 zł to dofinansowanie ze środków unijnych, 262 000 zł to środki umorzenia pożyczki z wfośigw.

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy kobiór
Wymieniono 242 szt. Należących do gminy opraw starego typu na system energooszczędny led w rejonie ulic: rodzinnej, centralnej, leśników, żołędziowej, przelotowej, olszewskiego, tuwima, wróblewskiego, cichej i na kąty wraz z wydzieleniem punktu zapalania z sieci dystrybutora w rejonie skrzyżowania ul. Rodzinnej z ul. Rzeczną. Koszt realizacji projektu to około 310 000 zł, z czego około 260 000 zł to środki pochodzące z metropolii.

Nowe boiska przyszkolne
W miesiącu grudniu zakończono rozliczenie inwestycji związanej z przebudową boisk przy szkole w związku z czym msit przekazało gminie wnioskowaną wcześniej na ten cel dotację. Wpłynęła kwota 382 738 zł co stanowi około 30% całkowitej wartości zadania wynoszącej 1 282 257zł.
Coraz więcej chętnych pragnie korzystać z wybudowanych boisk. W związku z tym ustalono, że po zajęciach lekcyjnych oraz w weekendy obiekt może być udostępniany nieodpłatnie dla mieszkańców, na zasadach określonych w regulaminie, pod warunkiem wcześniejszego zarezerwowania terminu z dyrekcją szkoły.

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od centrum przesiadkowego do ul. Łukowej
Roboty wykonała firma z grzawej. Wartość robót około 200 000zł.

Zakup nowego wozu strażackiego
W wyniku nieograniczonego przetargu został zakupiony dla osp nowy średni wóz ratowniczo gaśniczy renault model d16 z napędem na 4 koła. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 773 670zł, z czego 510 000zł stanowi dofinasowanie zewnętrzne 250 000zł to środki gminy kobiór oraz 13 670 zł środki własne OSP.

Przebudowa miejsc parkingowych oraz dojazdów na gminnym ośrodku sportu
Roboty wykonała firma z kobielic. Koszt inwestycji około 140 000zł.

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w kobiórze - etap III
Wykonano kanalizację pomiędzy ulicą wróblewskiego i kwiatową oraz odcinek kanalizacji na ulicy cichej. Wartość robót około 135 000zł. Środki pochodziły z częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WDOŚiGW.

Ścieżka rowerowa kobiór–tychy - II etap

W końcowej fazie jest budowa drugiego etapu ścieżki rowerowej relacji kobiór – tychy (odcinek między ulicą kwiatową i wróblewskiego oraz granicy lasu i drogi książęcej). Roboty realizuje firma z bojszów. Wartość zamówienia 651437zł brutto. Zadanie dofinansowane w 85% z metropolitalnego funduszu solidarności.

Termomodernizacja - budynek przy ul. Rodzinnej 97
17 października została zawarta umowa z firmą z tychów na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ulicy rodzinnej 97. Wartość zamówienia około 69 000zł. Termin wykonania 20 grudzień 2019. Trwają również prace dotyczące budowy kotłowni gazowej w tym budynku. Zadania te związane z ograniczeniem niskiej emisji dofinansowane są w 85% z metropolitarnego funduszu solidarności. Ponadto w tym roku planuje się wymienić izolacje poziome metodą podcinki.

Klub senior+

Zakończono prace budowlane przy remoncie pomieszczeń w gminnym domu kultury w kobiórze przy ul. Centralnej 16 w celu utworzenia klubu senior+. Obecnie trwa ustawianie zakupionych mebli i wyposażenia. Uroczyste otwarcie klubu planuje się na dzień 30 grudnia br. O godz. 11.00 na które zapraszamy. Od stycznia 2020r. Klub powinien rozpocząć swoją działalność.
Prace wykonała firma z pszczyny. Koszt robót i wyposażenia wyniósł około 214 000 zł, z czego około 144 600 zł pochodzi ze środków dofinansowania z budżetu państwa.

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kobiór
W roku 2019 przebudowano następujące drogi: ul.kobiórska, ul.ołtuszewskiego -odcinek południowy, ul.kodowa, łącznik pomiędzy ul.rodzinną i kwiatową, fragment ul.olszewskiego, ul.kobiórska – odcinek wchodni, zachodni i południowy, ul.stobika. Roboty wykonała firma z ćwiklic za łączną kwotę około 600 000zł. Całość sfinansowano ze środków własnych gminy 

ul. Stobika
 


Łącznik pomiędzy ul. Rodzinną i kwiatową


 

ul. Kobiórska odcinek wschodni


 

ul. Kobiórska odcinek zachodni
 

Dojazd południowy do ul. Ołtuszewskiego
 


ul. Kodowa
 

ul. Olszewskiego


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 540


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór