Jesteś tutaj: Strona główna / Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze

Data powstania: 2017-10-04 20:41
Data modyfikacji: 2017-10-04 20:46


"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze"

 Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Inwestycja realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego

dofinansowanie projektu z UE: 428 450,03 zł
koszty kwalifikowalne: 504 070,89 zł    
wartość projektu zgodnie z umową: 604 391,91 zł

Termin realizacji: 14.06.2017 r. – 31.07.2018 r.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy (UG) i Gminnego Domu Kultury (GDK) w Kobiórze. Termomodernizacja UG obejmuje docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu i stropu nad ostatnią kondygnacją oraz niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze, uzupełniające roboty instalacyjne i regulacja instalacji c.o.
Termomodernizacja GDK obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu, stropodachu i dachu niższego, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku GDK przewidziano również demontaż istniejącej instalacji c.o. i budowę nowej na bazie grzejników stalowych z zaworami termostatycznymi oraz demontaż istniejącego starego kotła gazowego i montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania, z zamontowaną automatyką pogodową (wraz z czujnikiem zewnętrznym temperatury). W zakres prac wchodzą też niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze oraz regulacja instalacji c.o.

Planowane wskaźniki rzeczowe w ramach projektu:
1) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1 299,90 m²
2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 50 ton równoważnika CO2
3) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2 szt.

Planowane wskaźniki rezultatu w ramach projektu: 587,60 GJ/rok
2) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej: 271 286,00 kWh/rok
3) Stopień redukcji PM10: 0,00001 tony/rok
4) Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 887,90 GJ/rok


Galeria zdjęć:

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KobiórzeAutor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 582


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór