Jesteś tutaj: Strona główna / Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze

Data powstania: 2017-10-04 20:32
Data modyfikacji: 2017-10-04 20:40

"Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze"

   Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Inwestycja realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego

dofinansowanie projektu z UE: 734 040,65 zł
koszty kwalifikowalne: 978 520,69 zł    
wartość projektu zgodnie z umową: 1 203 580,45 zł

Termin realizacji: 25.07.2017 r. – 30.04.2018 r.

Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiór na obszarze Aglomeracji Kobiór o wielkości 5 704 RLM. W zakres projektu wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2 969 mb w rejonie ulic: Paproci, Poziomkowej, Promnickiej, Rodzinnej, Rolnej i Wschodniej. W wyniku realizacji projektu do kanalizacji zostaną podłączone budynki mieszkalne zamieszkałe przez 214 osób. Ścieki z obszaru objętego planowaną kanalizacją zostaną oczyszczone na istniejącej oczyszczalni ścieków w Kobiórze.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 27 września 2017 r. podpisano z wykonawcami konsorcjum firm HYDROGOP Spółka z o.o. z Katowic (Lider Konsorcjum) i TB INFRA Mariusz Życiński (Partner Konsorcjum) z Katowic umowę na realizacje inwestycji za kwotę 1 002 004,01 zł brutto.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 541


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór