kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Data powstania: 2015-12-18 11:48
Data modyfikacji: 2015-12-18 11:50

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje wszystkich właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców, którzy umieścili, bez wymaganego prawem zezwolenia, tablice i urządzenia reklamowe o konieczności natychmiastowego ich usunięcia z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku zlokalizowanym w Gminie Kobiór:
- DW-928 (ulice: Centralna, Przelotowa) w m. Kobiór.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460, tekst jednolity):
- pasem drogowym jest wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia zawiązane z potrzebami zarządzania drogą (art.4);
- zajęcie pasa drogowego na cele niewiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej (art.40 ust. 1);
- zarządca drogi, udzielając zezwolenia, określa jednocześnie wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 art.40 ust. 11);
- za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu (np. przekroczenie terminu zajęcia, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi) – zarządca drogi nakaże przywrócenie do stanu poprzedniego i wymierzy, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 – krotność opłaty za zajęcie pasa drogowego (art.40 ust. 12)


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 679


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór