Galeria

kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Rok 2015 w obiektywie

Rok 2015 w obiektywie

Data powstania: 2015-12-17 15:22
Data modyfikacji: 2015-12-17 15:52

Kwiecień

Zakup i montaż wiaty przystankowej MERKURY - przystanek Kobiór „Leśniczówka”, przy ul.Kobiórskiej.  
W sierpniu identyczną wiatę zakupiono na przystanek „Osiedle”, przy ul. Centralnej, zniszczonej wiaty w czasie nawałnicy w dniu 8 lipca.
Koszt wiat: 11.280 zł ( 2 x  5.640 zł)

Zakończono kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Kobiórze. Zdjęcie powyżej przedstawia pompownie ścieków przy ul. Leśników. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Ołtuszewskiego oraz sieć grawitacyjną i kolektor tłoczny wraz z pompownią ścieków P2 w rejonie ulic: Leśników, Nad Zalewem i Na Kąty. Długość wybudowanej kanalizacji w wynosi 4.576,4 mb. W ramach prac budowlanych dokonano również odtworzenia nawierzchni dróg, których prowadzono kanalizację.
Koszt całkowity zadania ok.1.500.000 zł - dofinansowany w 75% wartości netto ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dodatkowo w ramach zadania wykonano fragmenty przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ołtuszewskiego o dł. 168 mb.
Koszt robót: 23.427,00 zł

Maj

Zakończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Plichtowickiej, Kobiórskiej i Prostej.  Wykonano 40 punktów świetlnych z oprawami sodowymi oraz zabudowano szafę sterującą z modułem nocnej redukcji mocy oświetlenia.
Koszt zadania: 141.000 zł

Zakończono wykonanie drenażu wgłębnego i odwodnienia powierzchniowego drogi dojazdowej do ul. Ołtuszewskiego.  W sierpniu zakończono ulepszenie nawierzchni tej drogi metodą utrwalenia powierzchniowego.
Koszt robót: 23.520 zł

Zakończono roboty elewacyjne i termomodernizację 3 elewacji w pawilonie Gminnego Ośrodka Sportowego przy ul. Centralnej 117 w Kobiórze. W połowie maja otwarty został po 2 latach klub młodzieżowy Orient wydzierżawiony przez podmiot prywatny.
Koszt robót termomodernizacyjnych: 27.760  zł

Czerwiec

Zakupiono namiot Jahlen Basse Scena.  Pozwala to odstąpić od wynajmowania sceny na organizowanie uroczystości gminnych. Namiot jest mobilny i istnieje możliwość montowania go w każdym miejscu.
Koszt zakupu:   8.640 zł

Zakończono II etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze. Zmodernizowano całkowicie centralne ogrzewanie z wymianą rur i grzejników. Na dachu obiektu zainstalowano 5 szt. kolektorów słonecznych wraz z osprzętem do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
Zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2007-2013 w wysokości 78% kosztów;
Całkowity koszt II Etapu: 214.690 zł

Lipiec

Zakupiono samojezdną kosiarkę John Deere X155 do utrzymania trawiastych płyt sportowych. Spełniono tym samym oczekiwania środowiska sportowego o stworzenie możliwości utrzymania lokalnych boisk w lepszym standardzie.
Koszt zakupu: 27.700 zł

Wrzesień

Zakończenie budowę oświetlenia boiska treningowego na Gminnym Ośrodku Sportowym przy ul. Centralnej 117 w Kobiórze”. Stalowe słupy nośne dla 8 szt. projektorów 400W, pozyskano z remontu wiaduktu w 2014 roku.
Koszt robót: 33.400 zł

Październik

Zakończono przebudowę fragmentu nawierzchni ulicy Rolnej na odcinku od ul. Błękitnej w kierunku ul. Paproci. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltobetonowa o długości 420,0 mb; dodatkowo umocniono pobocza tłuczniem.
Koszt robót: 59.100 zł

Ulepszono nawierzchnię dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową i grysem bazaltowym ( ul. Plichtowicka, Prosta, Kobiórska, Nad Zalewem, Ołtuszewskiego- dojazd południowy, Promnicka - dojazd zachodni, Rodzinna - dojazd północny).
Koszt robót: 91.080  zł

Zakupiono ssawę mechaniczną firmy Laski VL-300, do porządkowania jesiennego terenów komunalnych z opadających liści.
Koszt zakupu: 7.300 zł

Listopad

Zakończono wymianę pokrycia dachowego w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Orlej 4. Zabytkowy budynek z lat 20-tych, jest wytypowany do dalszej rewitalizacji zarówno technicznej jak i społecznej.
Koszt robót: 115.000 zł

Zakończono przebudowę ul. Bartniczej w Kobiórze - długość 500 mb. W ramach zadania wyremontowano studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej oraz zabudowano 5 nowych wpustów ulicznych.
Koszt robót: 130.200 zł

Zakończono przebudowę nawierzchni fragmentu ul. Wróblewskiego 19A -19Y. Z uwagi na ograniczoną szerokość drogi na łukach poziomych i znaczną ilość studni kanalizacyjnych i wpustów, wystąpiła konieczność ułożenia nawierzchni metodą ręczną.
Koszt robót: 55.000 zł

Zakończono 1 etap renowacji zbiorników małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze. W ramach tego etapu wykonano renowację grobli zbiornika górnego na dł. 200 mb. Koszty zostały częściowo pokryte ze środków Polskiego Związku Wędkarskiego (15.000zł). Gmina uzyskała dofinansowanie tego zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego w kwocie 14.700zł
Środki budżetu Gminy przeznaczone na ten cel: 12 910 zł.
Koszt robót z dokumentacją: 42.600 zł.

Grudzień

Zakończono przebudowę drogi wyjazdowej z parkingu przy Gminnym Domu Kultury wraz odwodnieniem. Roboty zostały dofinansowane w wysokości 50.000zł z dotacji zewnętrznej.
Koszt robót: 68.800 zł

Wykonano renowację mechaniczną kilku rowów melioracji szczegółowej na terenie Kobióra. Planowana długość do renowacji w tym roku - 1430 mb
Koszt robót: 20.000 zł

Wymiana elementów odwodnienia dachu Gminnego Ośrodka Zdrowia. W związku z zużyciem technicznym orynnowania, dokonano jego wymiany na większe przekroje, wraz z niezbędną obróbka blacharską.
Koszt robót: 15.000 zł


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 2307


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór