Jesteś tutaj: Strona główna / Apel

Apel

Data powstania: 2017-03-27 09:48
Data modyfikacji: 2017-03-27 09:53

Okres pomiędzy 1 marca a 15 października to okres lęgowy ptaków, czyli czas, w którym ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to też czas specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc gniazdowania, czyli - najczęściej - drzew.
Również tych znajdujących się na terenach należących do osób prywatnych, gdyż ostatnia nowelizacja prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów związanych z ochroną ptaków w okresie lęgowym.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w okresie lęgowym zakazane jest, m.in.:
• niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
• niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
• umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Oznacza to, że wycinka drzew, które są ostoją lub miejscem gniazdowania ptaków - również na działkach osób prywatnych - nie jest możliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Jednocześnie przypominamy, że ochrona gatunkowa dotyczy nie tylko ptaków lecz również wielu ssaków (np. jeże, wiewiórki), owadów (pachnica dębowa) dla których siedliskiem
są drzewa lub krzewy.
Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powodów bezpieczeństwa  lub wówczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.
Ponadto należy pamiętać, że drzewa stanowią nasze wspólne dobro, zarówno pod względem kulturowym, krajobrazowym jak i ekologicznym, chronią przed zmianami klimatu na Ziemi, kształtują lokalny mikroklimat przez dostarczanie tlenu i oczyszczanie powietrza, dają cień w upalne dni.

Widoczna w ostatnim czasie masowa wycinka spowoduje bezpowrotną utratę rzadkich, zabytkowych czy pomnikowych drzew i wpłynie negatywnie na korzyści przyrodnicze i kulturowe otoczenia.Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1358


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór