Ekologia

kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie proekologiczne

Dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie proekologiczne

Data powstania: 2019-06-06 07:30
Data modyfikacji: 2019-06-06 07:41

W 2019r. wprowadzono pilotażowy program dofinansowania wymiany starych kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe, elektryczne lub pompy ciepła.

W dniu 30 maja 2019r. Rada Gminy Kobiór uchwaliła Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
na terenie Gminy Kobiór w roku 2019.

Uchwała nr RG.0007.44.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019.

Program zakłada dofinansowanie do 50 % kosztów wymiany, maksymalnie 5.000 zł dla jednego budynku jednorodzinnego mieszkalnego.
Nie dofinansowuje się montażu kotłów na paliwo stałe ani kotłów "przenośnych" typu koza itp.

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 31 lipca 2019r., w sekretariacie Urzędu Gminy.

Przy czym wnioski na wymianę kotłów zamontowanych przed 2007r. będą rozpatrywane na bieżąco. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone po 1 sierpnia, w ramach posiadanych środków, według kolejności zgłoszeń.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. 16) lub można je pobrać (TUTAJ)

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:  
a) aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalnoprawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej,
b) wypis z ewidencji gruntów i budynków, w przypadku, gdy w księdze wieczystej brak informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji I Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie),
c) w przypadku współwłasności budynku, osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (TUTAJ). Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie  o stwierdzeniu nabycia spadku,
d) kosztorys lub wycenę zawierającą, wykaz prac przewidzianych do realizacji w ramach złożonego wniosku wraz z wartością brutto prac;
e) zdjęcie aktualnego (istniejącego) źródła ciepła.

Po weryfikacji wniosku zostanie przygotowana umowa o dofinansowanie. Istotne jest również to, że faktury za wykonaną pracę nie mogą być wcześniejsze niż data podpisania umowy z Gminą.
Po podpisaniu umowy i wykonaniu prac należy złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o wypłatę, najpóźniej do 20 listopada 2019r. Wniosek jest dostępny w Urzędzie Gminy (pok 16) lub można go pobrać (TUTAJ)

Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca załącza dokumenty, wystawione po dacie zawarcia umowy o dotację tj:  
a) rachunek/ faktura VAT/ inny dokument księgowy zawierający koszty inwestycyjne objęte dotacją, wystawiony na Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty całości.  
b) dokument potwierdzający zakończenie zadania inwestycyjnego (np. protokół odbioru końcowego) wystawiony i podpisany przez Wykonawcę nie później niż do 20 listopada 2019r,  
c) kopia końcowej opinii kominiarskiej
d) kopia protokołu odbioru instalacji gazowej wystawionego przez uprawniony podmiot -
 w przypadku zmiany systemu ogrzewania związanego z montażem urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym,  
e) kopia dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
f) zdjęcie nowego źródła ciepła oraz zdjecie tabliczki znamionowej.Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 2070


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór