kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Dodatkowe dotacje unijne dla Kobióra

Dodatkowe dotacje unijne dla Kobióra

Data powstania: 2014-11-05 20:32
Data modyfikacji: 2014-11-05 20:42

Kończy się VI kadencja Rady i Wójta Gminy Kobiór. Kończy się również perspektywa finansowania ze środków unijnych przewidziana na lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO-WSL). Wczesną wiosną bieżącego roku w ramach  środków niewykorzystanych konkursach organizowanych w latach ubiegłych, Urząd Marszałkowski ogłosił dodatkowe nabory wniosków o dofinansowanie.

Wobec powyższego w ramach PROW Gmina Kobiór w miesiącu marcu  złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”, w ramach którego zaplanowano  budowę ciągów głównych obejmujących znaczną część ul. Ołtuszewskiego oraz  ul. Leśników i Nad Zalewem w Kobiórze. Wyboru tych ulic do skanalizowania dokonano w uzgodnieniu z Radą Gminy, kierując się gęstością zaludnienia oraz skalą problemów ze ściekami w tych rejonach.

W dniu 8 października 2014 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego została ogłoszona lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Okazało się, że Gmina Kobiór może uzyskać  dotację na to  zadanie w kwocie ponad 1 milion złotych.  Problem w tym, że zadanie musi być zrealizowane  do końca czerwca 2015 r. W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie oraz przygotowujemy postępowania przetargowe. Podjęto również starania o pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o kredyt pomostowy. W najbliższym czasie planowane jest  geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji w terenie oraz spotkanie informacyjne z mieszkańcami. O terminie spotkania mieszkańcy zostaną powiadomieni pisemnie.

W ramach „wymiatania” resztek pieniędzy  w sierpniu 2014 r. został również ogłoszony konkurs przez Lokalną grupę Działania-Ziemia Pszczyńska w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze” . Projekt obejmuje budowę parkingów z jezdnią manewrową,  chodnikami i zielenią oraz przebudowa istniejącego zjazdu na drogę publiczną gminną ul. Tuwima. Wniosek został pozytywnie oceniony przez ekspertów z LGD; teraz trwa weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim. Ponieważ kończy się  tzw. ”perspektywa finansowania na lata 2007-2013” zadanie powinno być wykonane do końca bieżącego roku, pod rygorem utraty dotacji. Przeprowadzono już postępowanie przetargowe i wyłoniono najkorzystniejszego Wykonawcę. Roboty mają się rozpocząć na początku listopada. Wartość robót to ok. 175 000 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków unijnych wyniesie ok. 100 000 zł. Miejmy nadzieję, że aura nie utrudni robót. Wszystkich zdziwionych terminem rozpoczęcia robót informujemy, że jest to wynik późnego ogłoszenia konkursu o dofinansowanie.

Realizacja zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kobiórze przy ul. Łukowej” ma również swoją „dramatyczną” historię. Podobnie jak to miało miejsce z parkingami przy gminnym Domu Kultury, konkurs o dofinansowanie został  ogłoszony latem br. przez LGD Ziemia Pszczyńska, w ramach tzw. małych projektów. Dość duża ilość wniosków złożonych w tym konkursie spowodowała, że pomimo pozytywnej oceny zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej do dofinansowania. Projekt  przewidywał wyposażenie obiektu w atestowane urządzenia zabawowe jak: wieża kwadratowa z  daszkiem, wieża strażacka, zjeżdżalnia, most linowy, balkonik, koci grzbiet, piaskownica, sprężynowiec, karuzela, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa oraz ogrodzenie od strony rzeki i ulicy Łukowej, w celu poprawy bezpieczeństwa. Wartość projektu określono na kwotę około 53 000 zł. Jak wynika z pisma Marszałka przy odrobinie szczęścia ok. 50% kosztów może zostać zrefundowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odbioru robót dokonano w dniu 27.10.2014 r.

Ponadto informujemy, że w dniu 21.10.2014 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ukazała się informacja dotycząca uzyskania dofinansowania projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” w ramach RPO WSL, Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w czerwcu 2011 r. Projekt został już w połowie zrealizowany w latach 2012-2013. Prace objęły docieplenie ścian budynku, docieplenie stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkolnym. Projekt na ogólną kwotę 814 833,81 zł może uzyskać dofinansowanie w kwocie blisko 637 tysięcy złotych. Poniesione dotychczas wydatki zostaną w 78% zrefundowane. W chwili obecnej Urząd Gminy Kobiór oczekuje na podpisanie umowy dotacji. Przygotowuje się również do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy drugiego etapu termomodernizacji szkoły obejmującego wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż kolektorów słonecznych wspomagających ogrzewanie wody użytkowej.  Przypominamy, że Gmina dwukrotnie składała wniosek aplikacyjny na to zadanie (w roku 2010 i 2011 roku) i za każdym razem został umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. Po trzech latach okazało się, że w Urzędzie Marszałkowskim znaleziono (w ramach oszczędności) środki na dofinansowanie tego zadania. Jak widać determinacja w ubieganiu się o środki unijne przyniosła i tym razem pozytywne rezultaty, chociaż trzeba było na nie dość długo poczekać.

Na podstawie danych UG Kobiór opracowali:
Marcin Kędzior i Eugeniusz Lubański


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1347


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór