kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Data powstania: 2022-01-05 11:07
Data modyfikacji: 2022-01-05 11:24

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o dodatku osłonowym informujemy, iż na terenie Gminy Kobiór obsługą powyższych dodatków będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.

 

Zgodnie z podpisaną ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

•   400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

•   600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,

•   850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,

•   1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

 

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:

•   500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

•   750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

•   1062,50 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

•   1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym  minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

 

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w naszej gminie od  10 stycznia 2022 roku do 31 października 2022 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze.

W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 02 grudnia 2022 r.


Autor: Ryś Marcin
Ilość wyświetleń: 696


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór