kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Dlaczego muszą wzrosnąć opłaty za śmieci

Dlaczego muszą wzrosnąć opłaty za śmieci

Data powstania: 2019-12-17 08:27
Data modyfikacji: 2019-12-17 08:28

W ostatnim czasie w całej Polsce wyraźnie zauważalny jest wzrost cen usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ceny uzyskiwane w przetargach na świadczenie przedmiotowych usług są zdecydowanie wyższe od cen uzyskiwanych w latach poprzednich.
Z tego też powodu gminy zmuszone są podnosić stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, aby zrównoważyć dochody z wydatkami, czyli wszystkie koszty związane z gospodarką odpadami muszą być pokryte z opłat wnoszonych przez uczestników systemu.

Dlaczego wzrastają opłaty za zagospodarowanie odpadów? Czynnikiem, który decyduje o tym w głównej mierze jest drastyczny wzrost kosztów związanych z przetworzeniem odpadów. Na te koszty składają się m.in.:
•    podwyżka opłat za umieszczenie odpadów na składowiskach (tzw. opłata marszałkowska, która w roku 2017 wynosiła 120 zł/tona, w 2018 - 140 zł, w 2019 - 170 zł, a już w przyszłym roku i latach następnych osiągnie kwotę 270 zł/tonę),
•    wzrost minimalnego wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech lat o ok. 12,5%,
•    wzrost cen paliw, energii, która jest jednym z podstawowych kosztów obciążających przedsiębiorcę (w stosunku do roku ubiegłego średni wzrost cen energii w gminach należących do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł ok. 60%),
•    brak rynków zbytu dla surowców wtórnych
•    zmiany ustawowe zmierzające do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami w Polsce.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami w projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano wydatki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na poziomie 1 275 804,00 zł/rok. Wartość ta uwzględnia prognozowane koszty wykonania wspomnianych usług oraz koszty związane z obsługą administracyjną systemu.
Z kolei na podstawie złożonych deklaracji, dochód uzyskiwany od wszystkich właścicieli nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi obecnie 1 026 046,00 zł /rok
Brak podjęcia jakichkolwiek kroków ze strony Samorządu lokalnego spowodowałby różnicę w dochodach o około
250 000,00 zł/rok. W związku z tym, że obecnie w systemie zarejestrowanych jest 4644 osoby, aby zrównoważyć dochody z wydatkami w systemie koniecznym było podniesienie dotychczasowych stawek opłat o 4,50 zł od osoby miesięcznie.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawek opłat nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
W drugiej połowie stycznia 2020r, każdy właściciel nieruchomości otrzyma Zawiadomienie dot. nowej wysokości opłaty obowiązującej od stycznie nowego roku. Zawiadomienia będą dostarczane przez pracowników brygady komunalnej oraz pocztą.Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 550


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór