Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie

Ogłoszenie

Data powstania: 2018-07-02 20:27
Data modyfikacji: 2018-07-02 20:28

Wójt Gminy Kobiór informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, że w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Kobiór, o możliwości wskazania na podstawie art. 15 ust . 2d w/w ustawy, kandydatów do składu komisji konkursowej dla opiniowania złożonych wniosków.

Pisemne wskazanie kandydatów należy złożyć w terminie do dnia 5.07.2018r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kobiór ul. Kobiórska 5 do godz. 13:00.

Wskazanie winno zawierać: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, nr telefonu.

Wójt Gminy Kobiór


Autor: Strączek Grzegorz
Ilość wyświetleń: 253


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór