Jesteś tutaj: Strona główna / Budżet Gminy Kobiór na 2018 rok

Budżet Gminy Kobiór na 2018 rok

Data powstania: 2018-01-09 11:19
Data modyfikacji: 2018-01-09 11:23

Na rok 2018 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę 22 333 031 zł i są one wyższe o 7,49% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę 20 313 836 zł, co stanowi 90,96% ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 2 019 195 zł, co stanowi 9,04% zaplanowanych ogółem dochodów. W 2018 roku Gmina planuje pozyskać poniższe dochody:

1. Dochody własne Gminy to kwota 11 635 114 zł, w tym:
- wpływy z podatków – 3 412 073 zł
- wpływy z opłat – 1 212 442 zł
- dochody z majątku Gminy – 1 017 821 zł
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 967 778 zł
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 25 000 zł
2. Subwencje to kwota 4 361 574 zł
3. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to kwota 6 336 343 zł

Wydatki budżetu Gminy Kobiór na rok 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 22 472 531 zł, z czego:
- wydatki bieżące 19 024 380 zł, co stanowi 84,65% ogółu planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 3 448 151 zł, co stanowi 15,35% ogółu planowanych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku Gmina zamierza wydatkować środki w łącznej kwocie 3 448 151 zł i przeznaczyć na:
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - kontynuacja etapu I, rejon ul. Promnickiej
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap II środki własne
- Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul.Rodzinnej
- Położenie nawierzchni na ul. Składowej    
- Przebudowa ul.Paproci, Wschodniej, Poziomkowej po wykonaniu kanalizacji     
- Poszerzenie łuku na ul. Łukowej    
- Położenie nawierzchni na ul.Przemysłowej
- Przebudowa budynku przy ul. Rodzinnej 97 na mieszkanie chronione i socjalne    
- Przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Rodzinnej 1A z rozdziałem funkcyjnym
- Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul.Centralnej 57    
- Przebudowa rewitalizacja budynku Orla 4 (mieszkania socjalne)    
- Wykupy, przejęcia gruntów (połączenie ul. Wodnej i Wspólnej)    
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (ocieplenie budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Domu Kultury)     
- Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie     
- Wykonanie infrastruktury sportowej - przebudowa boisk szkolnych na nawierzchnie syntetyczne wraz z oświetleniem i ogrodzeniem, realizacja projektu w latach 2018-2020 – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i rozpoczęcie prac    
- Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej (budowa parkingu, zieleń)    
- Budowa oświetlenia fragmentu ul. Łukowej, placu zabaw i otoczenia budynku wielousługowego przy ul. Centralnej 57 (łącznie 25 punktów świetlnych)    
- Projekty nowych ciągów oświetlenia ulicznego
- Wykonanie monitoringu         
- Dokończenie budowy sali gimnastycznej    
- Wykonanie oświetlenia oraz elementów sceny pod wiatę plenerową na terenie GOSu


Autor: Strączek Grzegorz
Ilość wyświetleń: 690


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór