Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

Urząd Gminy w Kobiórze zawiadamia o możliwości składania ofert na wykonanie projektu wydzielenie lokali w 2 budynkahc wielorodzinnych usytuowanych w Kobiórze przy ul. Centralnej 30-38.

Informacja

Informujemy, że Urząd Gminy będzie czynny w dniu: 18.04 br. do godziny 12:00.

Informacja dla mieszkańców budynków komunalnych przy ul. Centralnej 30 - 38 w sprawie postępowania związanego z wykupem mieszkań.

Niniejszym informuje się, iż do dnia 11 kwietnia br., w Urzędzie Gminy Kobiór złożono 40 deklaracji, wykupu mieszkań komunalnych w budynkach przy ul. Centralnej  30 - 38.
Stanowi to ok. 72,7 % ogółu mieszkań (w budynkach jest łącznie 55 mieszkań). Całkowita powierzchnia lokali deklarowanych do wykupu wynosi 2031,0 m2, co stanowi 74% ogólnej powierzchni w przedmiotowych budynkach (łączna powierzchnia wynosi 2747,0 m2). Stwierdza się, iż zostały spełnione podstawowe warunki do procedowania uchwały Rady Gminy o sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą, uwzględniającą  długość okresu wnoszenia opłat czynszowych, na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Kobiór i powyższych budynków.

Informacja dotycząca pojemników na odpady

 Właściciele nieruchomości, zgodnie z regulaminem gminnym, mogą ustawiać pojemniki i składować worki z odpadami w „placach gospodarczych” wbudowanych w ogrodzenia frontowe, lub wystawiać  je  w przededniu  wywozu,  przed ogrodzenie frontowe.

Informacje o nieprawidłowościach

W przypadku stwierdzenia, iż brygada wywozowa niewłaściwie obsłużyła posesję lub uzasadnionego podejrzenia, że naruszyła zasady regulaminu dla osobistych korzyści (np.: większa ilość wydawanych worków, odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów w ilościach  „podejrzanych”, żądanie „napiwków”), należy takie fakty zgłaszać w trybie pilnym, bezpośrednio w sekcji gospodarki odpadami Urzędu Gminy, lub telefonicznie, (32) 218 81 82 wew. 42.

ZMIANY W PSZOK-u

Informuje się niniejszym, że od 1 kwietnia br., w PSZOK-u przy ul. Centralnej, nie będą odbierane odpady budowlane dowożone przez firmy budowlane i transportowe.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ZMIANACH W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI.

Od 1 kwietnia  na terenie  Kobióra, obowiązuje skorygowany uchwałami Rady Gminy z 27 marca 2014r.  system odbioru odpadów. Zmiany podyktowane zostały koniecznością  poszukiwania oszczędności poprzez racjonalizację  i ograniczenie niektórych kosztów jego funkcjonowania. Rada Gminy nie zdecydowała się na podniesienie opłaty „śmieciowej”, która nadal na jednego zarejestrowanego mieszkańca gminy wynosi 8 zł na miesiąc. Dopłata do kosztów faktycznie  poniesionych, będzie pokrywana z budżetu gminy poprzez rezygnację z innych przedsięwzięć komunalnych.


Przetarg Ofertowy

WÓJT GMINY KOBIÓR OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ MIENIA RUCHOMEGO - MINI CIĄGNIKA ROLNICCZEGO ELPOL – K1 WRAZ Z OSPRZĘTEM

Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami

Konsultacjom podlegać będą projekty chwał:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową

Dbaj o swoje dane osobowe

Niniejszym przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomiści stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór
...
Wójt Gminy Kobiór ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
...
Informacja ze spotkania na okoliczność wykupu lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Gminy Kobiór
W dniu 5 lutego 2014r, odbyło się potkanie przy udziale: - przedstawicieli tutejszego Urzędu oraz - mieszkańców bloków znajdujących się w Kobiórze przy ulicy Centralnej 30 – 38  Pan Wó...
Informacja

URZĄD GMINY W KOBIÓRZE INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ODBIORU HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2014 (2 PIĘTRO, POKÓJ NUMER 14).

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór
...
Stop dla wandalizmu
W 2013 roku, tak jak w latach poprzednich, na terenie naszej miejscowości, doszło do licznych aktów wandalizmu, w wyniku których zniszczone zostało mienie gminne. Wyrządzone zniszczenia to duże koszty...
Podsumowanie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku
Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg) Odpady odebrane z nieruchomości   Założona prognoza ...
Tlenek węgla (czad) – o czym należy wiedzieć …

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

Punkt przyjęć dzielnicowych

Punkt przyjęć dzielnicowych

ul. Centralna 57 czynny:

Poniedziałek 16:00 - 18:00

Czwartek 10:00 - 12:00


Dzielnicowi Gminy Kobiór:

st.sierż. Tomasz Machoń

mł. asp. Sławomir Semenowicz

tel. 601799195

Informacja

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców we wtorki w godzinach od 8:30 do 13:00 oraz w czwartki od godziny 15:00 do 17:00, w sprawach pilnych także w pozostałe dni w godzinach pracy Urzędu.Aktualności

17-04-2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dnia 2 maja 2014r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych. Zgłoszenia będą przyjmowane na załączonym formularzu w godzinach pracy urzędu gminy.

15-04-2014
Wyłoniono laureata nagrody "Pro Publico Bono"

Na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kobiórze, Kapituła nagrody "Pro Publico Bono" w dniu 14 kwietnia 2014r. przedstawiła Wójtowi do uhonorowania nagrodą za działalność na rzecz dobra publicznego w formie statuetki przedstawiającej figurę św. Urbana - Panią mgr Renatę Kordys oraz Zespołowi "Kobiórsko Czelodka".

18-03-2014
II Powiatowe Targi Pracy i Aktywności Społecznej

W dniu 17 kwietnia 2014 roku (czwartek) w godz. 10.00–13.00 na hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie, przy ul. Zamenhofa 5a, odbędą się II Targi Pracy i Aktywności Społecznej, których Organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie. Podczas Targów istnieje możliwość poznania przyszłych kandydatów do pracy oraz zareklamowania własnej firmy przez instytucje.

14-03-2014
Nagroda PRO PUBLICO BONO

Dnia 31 marca 2014r. upływa termin zgłaszania kandydatów do nagrody za działalność na rzecz dobra publicznego "Pro Publico Bono". Przypominamy, że wniosek mogą przedstawiać:- Rada Gminy- organizacje społeczne- stowarzyszenia- instytucje- grupy mieszkańców w liczbie conajmniej 10 osób

11-03-2014
Zebranie sprawozdawcze OSP Kobiór

W dniu 22.02.2014r. na zebraniu sprawozdawczym z funkcji Prezesa OSP Kobiór zrezygnował dh Eryk Kłos, a nowym prezesem został wybrany dh Dariusz Pudełko.

10-03-2014
KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PSZCZYNIE AKCJA PIT za 2013r.

Informuję podatników o dodatkowych terminach i godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Pszczynie:
I Zeznania roczne za 2013r. (termin składania zeznań do 30.04.2014r.) można składać:

1) osobiście:
w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek w godzinach 7.00 – 18.00
wtorek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00
wydłużone godziny pracy:
29 kwietnia 2014r. (wtorek) w godzinach 7.00 – 18.00
30 kwietnia 2014r. (środa) w godzinach 7.00 – 18.00
Dzień Otwarty:
5 kwietnia 2014r. (sobota) w godzinach 7.00 – 15.00

2) listem poleconym za opłatą pocztową na adres:
Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3 Maja 4
43-200 Pszczyna

3) elektronicznie
Zachęcam do korzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody przesyłania deklaracji drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl, „Szybki PIT2014”

4) dodatkowe punkty przyjmowania zeznań:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 12 marca oraz 9 kwietnia w godzinach 7.30 - 14.30
Urząd Gminy Pawłowice 12 marca, 9 i 23 kwietnia w godzinach 7.30 – 14.30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli 12 marca i 9 kwietnia  w godzinach 7.30 - 14.30
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 12 marca i 9 kwietnia w godzinach  7.30 - 14.30

Urząd Gminy Kobiór 13 marca w godzinach 11.00 - 16.30 oraz 10 kwietnia w godzinach 7.30 – 14.30

27-02-2014
Informacja GDK

24 marca 2014 r. (poniedziałek) Gminny Dom Kultury w Kobiórze organizuje wyjazd do Chorzowskiego Centrum Kultury na spektakl teatralny "Czysta komercja" wystawiany gościnnie przez Wrocławski Teatr Komedia. Bilety w cenie 60 zł (cena obejmuje: bilet wstępu i przejazd autokarem). Zapisy są przyjmowane do dnia 7 marca 2014 r. w godzinach 9:00 - 20:00, tel. 32 3288525.

27-02-2014
Gala "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej"

Z wielką przyjemnością już po raz drugi Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu uhonorowania „Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej” kobiet działających na rzecz powiatu pszczyńskiego. Kultura, sztuka, biznes, aktywność społeczna i charytatywna oraz trud włożony w przekazywanie naszej śląskiej tradycji kolejnym pokoleniom to dziedziny, w których mają zostać wyróżnione kobiety szczególnie zasłużone.

19-02-2014
Informacja GDK

Gminny Dom Kultury informuje, iż trwa nabór do dziecięcego zespołu tanecznego, wykonującego nowoczesne układy taneczne (new style, hip hop, street dance, modern jazz i showdance). Zajęcia będą prowadzone przez Jarosława Tomczewskiego v-ce Mistrza Świata Show Dance i Disco Polo, uczestnika I edycji programu "You Can Dance".

18-02-2014
Zaproszenie na koncert "Brunetki, blondynki..."

16 marca 2014 r. (niedziela) w Gminnym Domu Kultury odbędzie się koncert "Brunetki, blondynki..." Największe przeboje świata operetki i muzyki rozrywkowej zaśpiewają dla nas artyści scen operetkowych: Naira Ayvazyan, Beata Mańkowska, Sylwester Targosz-Szalonek.

18-02-2014
KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PSZCZYNIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że urzędy skarbowe woj. śląskiego uruchomiły nową usługę online.
Osoby, które złożyły zeznanie podatkowe, mogą na stronach internetowych urzędów skarbowych  - Aplikacja ZWROTY Z ZEZNAŃ ROCZNYCH uzyskać informację na temat stanu realizacji zwrotu podatku wykazanego w zeznaniu za 2013 r.

28-01-2014
ODŚNIEŻAJ DACHY !!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie, apelują o bieżące odśnieżanie dachów na budynkach!