Jesteś tutaj: Strona główna / Zmiany dotyczące zezwoleń na usunięcie drzew

Zmiany dotyczące zezwoleń na usunięcie drzew

Data powstania: 2017-01-05 16:51
Data modyfikacji: 2017-01-05 16:53

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody, od 1 stycznia 2017r., między innymi zniesiono wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i pomników przyrody, oraz drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania  rolniczego.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:
• przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.
• nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
• rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),
• osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
• wspólnot mieszkaniowych,
• osób dzierżawiących nieruchomości,
• osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,
• drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
• drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania  innego niż rolnicze.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. Drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt
(np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 16 października do 1 marca.
Należy też zachować ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach  graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie  pasa drogowego.


Autor: Strączek Grzegorz
Ilość wyświetleń: 1533


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
Copyright Urząd Gminy Kobiór